جایگاه ایران در رقابت صنعتی

جایگاه ایران در رقابت صنعتی 1399/04/30

دنیای اقتصاد : کارنامه ایران در شاخص رقابت صنعتی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ ارزیابی شد.‌ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص طی این دوره و بین کشورهای مختلف، کمترین نوسان را تجربه کرده و رتبه آن بین ۵۴ تا ۵۶ متغیر بوده است. شاخص عملکرد صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو، برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد. در این شاخص با بهره‌گیری مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این شاخص، ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد. قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. آلمان، چین، کره جنوبی و آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، در شاخص «عملکرد رقابت صنعتی» در رتبه‌های اول تا چهارم قرار داشته‌اند و ایران در این شاخص در مقایسه با ۲۴ کشور منطقه در جایگاه هشتم قرار دارد.

منبع