حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نهاده کشاورزی در بلندمدت به‌نفع تولید است

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نهاده کشاورزی در بلندمدت به‌نفع تولید است 1399/04/16

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حذف یک‌باره ارز ۴۲۰۰تومانی واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی در کوتاه‌مدت ممکن است فشاری بر بخش کشاورزی وارد کند ولی در بلندمدت به‌نفع تولید کشاورزی است، البته باید مجوز افزایش قیمت محصولات کشاورزان را داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت تصمیم گرفت در سال جاری اختصاص ارز 4200تومانی برای واردات برخی از نهاده‌های اساسی تولید مانند کود، سم و بذر را حذف کند اما برخی شواهد نشان می‌دهد که حداقل برای کوتاه‌مدت و سال زراعی جاری جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است و شاید این تصمیم منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن تولیدات کشاورزی کشور در سطح کلان شود. در زمان حاضر 100 درصد ماده اولیه سموم کشاورزی و تقریباً تمام بذور هیبرید سبزی و صیفی کشور وارداتی است، در بخش کودهای مصرفی بخش کشاورزی نیز با وجود اینکه تولید و صادرات داریم اما برای واردات برخی از انواع کود به واردات وابستگی وجود دارد.

منبع